American Nuclear Society
Home

Home / Publications / Transactions / Volume 121 / Number 1

Thermoelectric Characteristics Analysis of TOPAZ-II

Zhiwen Dai, Chenglong Wang, Xiao Liu, Dalin Zhang, Suizheng Qiu, Guanghui Su (Xi'an Jiaotong Univ.)

Transactions / Volume 121 / Number 1 / November 2019 / Pages 53-57