American Nuclear Society
Home

Home / Publications / Transactions / Volume 118 / Number 1

Measurements of Liquid-Phase Turbulence in Air-Water Two-Phase Flows Using PIV

Yalan Qian (Univ. Michigan & Shanghai Jiao Tong Univ.), Shanbin Shi (Univ. Michigan), Dewei Wang, Yang Liu (Virginia Tech.), Junlian Yin (Shanghai Jiao Tong Univ.), Xiaodong Sun (Univ. Michigan)

Transactions / Volume 118 / Number 1 / June 2018 / Pages 1023-1027