American Nuclear Society
Home

Home / Publications / Transactions / Volume 113 / Number 1

Design of a Board Type Breed and Burn Reactor Core

Meiyin Zheng, Wenxi Tian, Guanghui Su (Xi’an Jiaotong Univ)

Transactions / Volume 113 / Number 1 / October 2015 / Pages 1640-1641